شرایط C

خطرهای بیمه شده: آتش سوزی، انفجار،‌به گل نشستن و زمینگیر شدن، غرق، واژگونی كشتی یا شناور، واژگونی یا از راه از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی، تخلیه كالا در بندر اضطراری، تصادم یا برخورد كشتی یا شناور با هر وسیله حمل دیگر و یا با اجسام خارجی به جز آب، تلف یا آسیب وارده به كالای مورد بیمه كشتی در اثر فداكردن كالا در جریان خسارت عمومی،‌ به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی، سهم الشراكه بیمه گذار از زیان همگانی و هزینه های نجات (SALVAGE) و تحقق شرط مسئولیت مشترك در تصادم.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1387    | توسط:    | طبقه بندی: باربری(شرط C)،     |
نظرات()