بیمه نامه مرهونات بانکی

این نوع بیمه نامه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که از بانک وام های کوتاه مدت یا بلند مدت دریافت میکنند با ارئه فاکتور تائید شده توسط بانک صادر میگردد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1387    | توسط:    | طبقه بندی: بیمه آتشسوزی(مرهونات بانكی)،     |
نظرات()