بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی (تجاری) برای ریسک های غیرصنعتی

این توع بیمه نامه ، مراکز تجاری از قبیل فروشگاه ها، کارگاه ها ، تعمیرگاه ها ، مراکز تفریحی و ورزشی و... را تحت پوشش قرار میدهد. گفتنی است که دامنه بیمه نامه های تجاری ، گسترده تر از بیمه نامه های دیگر میباشد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1387    | توسط:    | طبقه بندی: بیمه آتشسوزی(غیر صنعتی)،     |
نظرات()